Pomóc uratować naszą świątynię!

poland 640Kijowski kościół św. Mikołaja w dniu 6 grudnia 2019 r. będzie obchodził 110. rocznicę swojej konsekracji.4

Jest to największa świątynia katolicka w Kijowie, a oprócz tego jedyna w stolicy budowla w stylu neogotyckim, uważana za jeden z siedmiu cudów Ukrainy. Zbudowali go na początku XX wieku znani architekci S. Wałowski i W. Horodecki.Pomysł budowy nowej świątyni wiązał się z dużą liczbą wiernych katolików, którzy nie mieścili się już w katedrze św. Aleksandra, chociaż niedzielne Msze św. odprawiane były prawie co godzinę. Ogólnie rzecz biorąc, do parafii należało wtedy około 40 tysięcy osób.

Kościół został zbudowany w ciągu dziesięciu lat, dzięki hojnym datkom katolików. Gazeta „Kijowianin” publikowała coroczne sprawozdania Komitetu budowy świątyni. Powiadomienia te obowiązkowo wskazywały przedział czasowy i wielkość darowizn, a na końcu - całkowitą kwotę.Jednak w 1919 r. władze sowieckie zaczęły wprowadzać swoje dekrety. W ich wyniku Kościół rzymsko-katolicki, jak również wszystkie inne wyznania, zostały pozbawione nie tylko ziemi, majątku i funduszy, ale także praw własności do lokali kościelnych i obiektów sakralnych.

W latach 30. XX wieku duchowieństwo katolickie było represjonowane, a świątynia została przekształcona
w magazyn i archiwum. Po wojnie na wieżach kościoła zainstalowano urządzenia, które zagłuszały zagraniczne stacje radiowe, w szczególności te, które nadawały katolickie nabożeństwa.


W latach 1954-1957 prowadzono prace remontowe i restauracyjne fasady budynku. Niestety podczas tych prac zniknęły witraże, które nadal znajdowały się jeszcze w oknach świątyni.

W 1956 r. kościół św. Mikołaja został wpisany na listę pomników architektury chronionych przez państwo, ale w 1963 r. usunięto go z tej listy, a pod budynkiem rozpoczęto budowę linii metra.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów ZSRR z 13 grudnia 1978 r. świątynia została przekształcona w Republikański Dom Muzyki Organowej i Kameralnej, a pomieszczenia zaadaptowano na salę koncertową: na miejscu ołtarza głównego zainstalowano organy czeskiej firmy „Rieger-Kloss”, wykonano nowe witrażei meble na zamówienie, położono parkiet.

W dolnej części świątyni, gdzie znajdowały się wcześniej nagrobki, umieszczono toalety, garderobę, pokoje dla artystów. W wyniku niewłaściwego użytkowania kościoła w jego dolnych pomieszczeniach zbierała się woda, która stała się zagrożeniem dla fundamentów budynku. Teraz wody już nie ma, ale pozostała wysoka wilgotność oraz grzyb na ścianach. Druzgocący wpływ na stan świątyni ma również przebiegająca pod nią linia metra.

Po ponad połowie wieku, 4 stycznia 1992 r., wierni ponownie mogli przekroczyć próg swojej świątyni i przywrócić nabożeństwa. Od kiedy, po długiej przerwie, kościół ponownie zaczął spełniać swoją pierwotną funkcję, parafianie próbują przywrócić budowlę jej właścicielowi - Kościołowi rzymsko-katolickiemu.

Teraz budynek świątyni znajduje się w posiadaniu Ministerstwa Kultury. Jednak ministerialni urzędnicy są obojętni w stosunku do tego historycznego obiektu, na utrzymanie którego państwo przeznacza skąpe fundusze, o czym świadczy zresztą wygląd zewnętrzny, a także wewnętrzny stan świątyni. W projekcie budżetu państwa na 2019 r., na renowację kościoła św. Mikołaja, przewidziano mniej niż 80 tys. hrywien, podczas gdy kapitalny remont i restauracja świątyni wymagają wielomilionowych nakładów. Jest więc oczywiste, że państwo nie ma możliwości albo chęci zachowania tego wyjątkowego budynku dla przyszłych pokoleń.

Pomimo nieszczęsnego stanu budynku, władza skrzętnie tuszuje swój brak uwagi układając wokół niego płytkę i stawiając ogrodzenie. Ile pieniędzy w tym czasie państwo przeznaczyło na konserwację, naprawę
i restaurację świątyni, od kiedy jest ona jego własnością, czyli od końca 2009 r. - nie wiadomo. Na żadne
z zapytań Parafii Ministerstwo Kultury nie dostarczyło odpowiedzi dotyczącej zawierającej informację nt. wielkości finansowania za lata 2010–2018.

Gdzie poszły środki budżetowe oraz kiedy i jakie przeprowadzono prace naprawcze i renowacyjne - to tajemnica. Chociaż w oficjalnych raportach figurują wielomilionowe sumy przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz restauracyjne
i naprawcze prace, parafianie w tym czasie widzieli jedynie krótkoterminową imitację remontu.
Porównując przedstawione kwoty finansowania przez państwo oraz rodzaje i wielkość tak zwanych prac naprawczych i restauratorskich, istnieje uzasadnione podejrzenie: czy kościół św. Mikołaja nie stał się przedmiotem nadużyć finansowych dla urzędników Ministerstwa Kultury?


Parafia, własnymi środkami, naprawiła część dolnej oraz część górnej świątyni, ale budynek wymaga całkowitej rekonstrukcji. Aktualnie już po raz kolejny kapłani i parafianie są zaniepokojeni, że kościół rozpada się na naszych oczach. Niedawno, 24 maja 2019 r., ogromny kawałek betonu odpadł od frontonu świątyni. Mniejsze spadają regularnie.

Od ponad 27 lat, czyli od momentu odzyskania niepodległości, wierni proszą państwo o przekazanie budynku Kościołowi katolickiemu, aby ocalić go przed zagrażającym zniszczeniem i odnowić go własnymi siłami, jak to miało miejsce w przypadku kijowskiego kościoła św. Aleksandra.

25 czerwca 2001 r. kościół św. Mikołaja odwiedził papież Jana Pawła II, podczas swej wizyty apostolskiej na Ukrainie. Ówczesny prezydent Ukrainy Leonid Kuczma obiecał Ojcu Świętemu, że świątynia zostanie zwrócona. Niestety, nie dotrzymał swojej obietnicy.

Ministerstwo Kultury swoją odmowę motywuje tym, że świątynia św. Mikołaja jest salą koncertową Narodowego Domu Muzyki Organowej i Kameralnej, a państwo nie ma innego, odpowiedniego pomieszczenia do prowadzenia koncertów. Kościół katolicki zapewnia jednak, że zgodnie z europejską praktyką w świątyni będą odbywać się wydarzenia kulturalne.

Ten dom Boży został zbudowany ponad sto lat temu przez wiernych katolików, a naszym obowiązkiem jest zachowanie dziedzictwa naszych przodków i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem. Aby jednak wspólnota religijna mogła zorganizować całkowitą restaurację i jakościowe odnowienie zabytku, powinna stać się właścicielem budynku, który niegdyś został nielegalnie zajęty przez władze radzieckie.

Obserwując bezczynność urzędników, wierni Kościoła rzymsko-katolickiego, którzy jednocześnie są obywatelami niepodległej Ukrainy, nie mogą czuć się chronieni od uprzedzeń i tyranii władzy, która często postrzega swoich obywateli jedynie jako element wyborczy.

Sytuacja, która utworzyła się wokół kościoła św. Mikołaja podważa zasady praworządności i niweluje zasadę sprawiedliwości w naszym państwie, bez których demokratyczne społeczeństwo jest nie do pomyślenia.

ДУШПАСТИРСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ НА XXIV ЗВИЧАЙНУ НЕДІЛЮUkraine

У неділю:

Вітаємо в нашій парафії нових душпастирів, отців Рафаїла, Богдана та Віталія. Бажаємо їм Божого благословення та натхнення в проповідуванні Доброї Новини.

З огляду на карантин на одній Службі Божій в неділю може бути присутніх тільки 70...


Детальніше...

Голос Папи

Генеральна аудієнція з Папою Франциском, Ватикан, 16 вересня 2020

Пожертвування

Пожертвування на утримання парафії можна

перерахувати на розрахунковий рахунок парафії:

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ КИЇВСЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У М.КИЄВІ"
Код ЄДРПОУ парафії: 14292153

Банк: АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365
Код ЄДРПОУ банку: 09807862
IBAN: UA 92 325365 0000026009011224273

В графі «Призначення платежу» просимо вказати: «пожертва на храм»

 

або можна перерахувати пожертви через картку:

ПриватБанк № 5168 7554 2662 4116 (Анджей Рак)

 

Заздалегідь дуже Вам дякуємо за допомог, підтримку і розуміння!

Хай Бог Вас благословить!